Uprawnienia – certyfikaty

Poniżej zamieszczam moje certyfikaty i zaświadczenia z odbytych szkoleń oraz dokumenty potwierdzające moje uprawnienia.