image_print
Działka na sprzedaż
1 800 000 PLN
Trzcianka,
1,5 ha
Informacje podstawowe
Przeznaczenie:
Inwestycyjna
Szerokość:
62,5 (m)
Długość:
240 (m)
Kształt:
Prostokąt
Ukształtowanie:
Płaska
Droga dojazdowa:
Stan prawny gruntu:
Własność
Informacje dodatkowe
Obecna zabudowa działki:
Brak
Typ ogrodzenia:
Brak
Woda:
Ujęcie wody:
Miejska w drodze
Prąd:
W drodze
Gaz:
CO Miejskie:
Nie
Kanalizacja:
Rodzaj kanalizacji:
Miejska w drodze

Działka przy budującym się węźle trasy S-8. Działka o pow. 1,5 ha w kształcie zbliżonym do trapezu. Działka graniczy bezpośrednio z pasem drogi technicznej. Droga techniczna ma już położony nowy asfalt.

Szerokość działki od strony drogi technicznej (Trasy S-8) ma około 70m. Drugi krótszy bok działki graniczy z droga gminną.

W planie zagospodarowania przestrzennego to tereny pod zabudowę usługową i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów U/P7, U/P8.

Dla terenu oznaczonego symbolami U/P1, U/P2, U/P3, U/P4, U/P5, U/P6, U/P7, U/P8 i U/P9 ustala się:
1)przeznaczenie – zabudowa usługowa i obiekty produkcyjne, składy i magazyny;
2)zakaz lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2;
4)zakaz lokalizowania przedsięwzięć, których uciążliwość powoduje przekroczenie standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny;
5)dopuszczenie budowy parkingów, w tym parkingów podziemnych i wielopoziomowych nadziemnych o parametrach i wskaźnikach kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w pkt 6 i 7;

6)następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych i do 1 kondygnacji podziemnej,
b) wysokość zabudowy usługowej do 12,0 m,
c) wysokość zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów do 15,0 m,
d) dachy o dowolnej geometrii i nachyleniu połaci do 45º;

7)następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy na 0,7,
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 20%,
d) minimalną powierzchnię działki budowlanej:
– dla terenów oznaczonych symbolami U/P7 na 3000 m2,
– dla terenów oznaczonych symbolem U/P8 i U/P9 na 5000 m2,

8)obsługę komunikacyjną poszczególnych działek poprzez minimum 1 zjazd z drogi publicznej klasy L, D lub drogi serwisowej drogi KDS, bezpośrednio bądź poprzez drogę wewnętrzną;
Cały tekst uchwały dostępny tu: http://www.bip.branszczyk.pl/pliki/rada/uchwaly/kadencja2010-2014/2011/sesja_XIX/uchwala_nr_XIX_95_11.pdf

Odległość od Warszawy – 68 km, od Wyszkowa – 9 km, od Ostrowi Mazowieckiej – 40 km

CAŁOŚĆ WYNAGRODZENIA AGENCJI POKRYWA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

* Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych * Dokładam wszelkich starań, aby prezentowane nieruchomości były jak najlepiej opisane i zawierały aktualne informacje *

Uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny po godzinie 16:00 na numer kom. +48 727-670-131, dziękuję. Kontakt mailowy [info@s-sadowski.eu] możliwy przez cały dzień.