Działka na sprzedaż
1 800 000 PLN
Trzcianka,
1,5 ha
Informacje podstawowe
Przeznaczenie:
Inwestycyjna
Szerokość:
62,5 (m)
Długość:
240 (m)
Kształt:
Prostokąt
Ukształtowanie:
Płaska
Droga dojazdowa:
Stan prawny gruntu:
Własność
Informacje dodatkowe
Obecna zabudowa działki:
Brak
Typ ogrodzenia:
Brak
Woda:
Ujęcie wody:
Miejska w drodze
Prąd:
W drodze
Gaz:
CO Miejskie:
Nie
Kanalizacja:
Rodzaj kanalizacji:
Miejska w drodze

Działka przy budującym się węźle trasy S-8. Działka o pow. 1,5 ha w kształcie zbliżonym do trapezu. Działka graniczy bezpośrednio z pasem drogi technicznej. Droga techniczna ma już położony nowy asfalt.

Szerokość działki od strony drogi technicznej (Trasy S-8) ma około 70m. Drugi krótszy bok działki graniczy z droga gminną.

W planie zagospodarowania przestrzennego to tereny pod zabudowę usługową i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów U/P7, U/P8.

Dla terenu oznaczonego symbolami U/P1, U/P2, U/P3, U/P4, U/P5, U/P6, U/P7, U/P8 i U/P9 ustala się:
1)przeznaczenie – zabudowa usługowa i obiekty produkcyjne, składy i magazyny;
2)zakaz lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2;
4)zakaz lokalizowania przedsięwzięć, których uciążliwość powoduje przekroczenie standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny;
5)dopuszczenie budowy parkingów, w tym parkingów podziemnych i wielopoziomowych nadziemnych o parametrach i wskaźnikach kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w pkt 6 i 7;

6)następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych i do 1 kondygnacji podziemnej,
b) wysokość zabudowy usługowej do 12,0 m,
c) wysokość zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów do 15,0 m,
d) dachy o dowolnej geometrii i nachyleniu połaci do 45º;

7)następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy na 0,7,
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 20%,
d) minimalną powierzchnię działki budowlanej:
– dla terenów oznaczonych symbolami U/P7 na 3000 m2,
– dla terenów oznaczonych symbolem U/P8 i U/P9 na 5000 m2,

8)obsługę komunikacyjną poszczególnych działek poprzez minimum 1 zjazd z drogi publicznej klasy L, D lub drogi serwisowej drogi KDS, bezpośrednio bądź poprzez drogę wewnętrzną;
Cały tekst uchwały dostępny tu: http://www.bip.branszczyk.pl/pliki/rada/uchwaly/kadencja2010-2014/2011/sesja_XIX/uchwala_nr_XIX_95_11.pdf

Odległość od Warszawy – 68 km, od Wyszkowa – 9 km, od Ostrowi Mazowieckiej – 40 km

CAŁOŚĆ WYNAGRODZENIA AGENCJI POKRYWA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

* Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych * Dokładam wszelkich starań, aby prezentowane nieruchomości były jak najlepiej opisane i zawierały aktualne informacje *

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r (Dz.U. 133 poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu pośrednictwa.
Wysłanie wiadomości za pośrednictwem niniejszego formularza oznacza wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych przez Państwa danych dla potrzeb procesu pośrednictwa. Aby wysłać wiadomość proszę najpierw zaznaczyć checkbox I’m human a następnie kliknąć przycisk “Wyślij”.